Betaling cursussen & workshops

 • Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 • Inschrijving geschiedt via de website van RDM Makerspace.
 • Betaling aan RDM Makerspace via de webshop en maakt de inschrijving definitief.
 • Volgorde van betaling bepaald de volgorde van inschrijving. Vol is vol.
 • Annulering met volledige restitutie is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de cursus.

Verwachtingen

 • Uitgangspunt voor alle cursussen is het veilig en vakkundig leren omgaan met de machines en gereedschappen.
 • Materiaalgebruik bij workshops ‘maak je eigen…’ zijn in de prijs inbegrepen, voor het vervaardigen van een eigen werkstuk is niet bij de prijs inbegrepen, maar wel in overleg vooraf te bestellen.
 • ‘Oefenmateriaal’ wordt verzorgd.
 • Werkstukken die niet af zijn gemaakt tijdens een cursus, kunnen naderhand zelfstandig bij RDM Makerspace worden voltooid (zie word lid).
 • Een basiscursus is meestal niet voldoende om alle aspecten van een bepaalde afdeling/techniek/machine volledig te behandelen. Een vervolgcursus of zelfstandige verdere ontwikkeling wordt daarom aangeraden.

Praktisch

 • De meeste cursussen en workshops hebben een minimum aantal deelnemers. Bij voldoende animo zal het starten van de cursus worden bevestigd. bij onvoldoende animo zal gezamenlijk worden gezocht naar een latere startdatum (uiterlijk 1 week van tevoren).
 • De cursussen en workshops vinden standaard plaats in de avonduren tussen 1830 en 2130u en duren het aantal bij het cursusaanbod genoemde opeenvolgende weken, tenzij anders vermeld. Deelnemers worden geacht op tijd aanwezig te zijn en aan het einde van de dag/avond gezamenlijk op te ruimen.
 • Het dragen van veiligheidsmiddelen (o.a. oog- en gehoorbescherming) is verplicht. Loszittende kleding en/of haar is voor je eigen veiligheid niet toegestaan. Bij de cursussen waarin gelast wordt, is het dragen van synthetische kleding sterk af te raden.
 • Tijdens de cursus gelden de Huisregels van RDM Makerspace. Deze dienen voorafgaand aan de start van de cursus gelezen en ondertekend te worden.
 • Koffie, thee zijn altijd gratis.

Neem contact met ons op via het contactformulier. Neem contact op